وبلاگ هپی طور با بهره گیری از نیروهای جوان و خبرنگاران با استعداد آخرین اخبار در خصوص دنیای فوتبال و انواع سبک های ورزشی را ارائه میدهد .

مامیکوشیم با تحقیق و بهره مندی از نظرات استادان هر رشته ورزشی در زمینه آموزش انواع رشته ها از قبیل تکنیک ها ، فنون و مصاحبه با بر ترین های هر رشته آگاهای و اطلاعات جامعه را بالا ببریم .