داشتن ظاهری زیبا و و خوشتیپ بودن خواسته همه افراد است این که در نگاه دیگران چگونه توصیف شویم و چه برداشتی از شخصیت ما میکنند همه در نگاه اول با ظاهر و لباس انسان شکل میگیرد

پوشاک ، انواع اکسسوری ها از تشکیل دهندگاه ظاهر انسان است که بر اساس مد های روز نوع آنها تغییر میکند که داشتن آگاهی از جدیدترین آنها بسیار مهم است