ورزشی

گل زنی میناوند بعد از مرگش با پاهای امیری

گل-زنی-میناوند-پس-از-مرگش

شوک آسمانی شدن مهرداد میناوند یکی از اسطوره های پرسپولیس چنان ناگهانی بود که شاید هیچکس در باورش نمیگنجید اما این اسطوره بعد از مرگش هم همه را شوکه نمود .

بازی پرسپولیس با ماشین سازی تبریز درست تنها چند روز پس از فوت این اسطوره معجزه ای را با پاهای امیری رقم زد که شاید کمتر کسی فکرش را میکرد امیری دقیقه 25 بازی روی پاس عبدی اولین گل پرسپولیس را به ماشین سازی تبریز زد جالب اینجاست که شماره پیراهن مرحوم مهرداد میناوند نیز شماره 25 بود که در تمام بازی ها به تن داشت .

  • تولد 9 آذر 1354
  • فوت 8 بهمن 1399
  • شماره پیراهن 25