همکاری با ما

هپی طور مفتخرست تا با داشتن دانش و تخصص فروش ، بستری مناسب را به تمامی بازرگانان و تولید کنندگان ایران زمین و هنرمندان صنایع دستی این مرز و بوم جهت ارائه و فروش محصولاتشان همکاری نماید جهت اطلاع از نحوه همکاری و شرایط مربوطه فرم ذیل را تکمیل نمایید .

 

  نام و نام خانوادگی
  نوع فعالیت مربوطه
 

باذکر کد شهر

شماره تماس همراه

شماره تلفن ثابت 

  آدرس ایمیل :